Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 20/2003
Commission: DEVE
Status: Adopted
Date: 02/07/2003
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top