Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Μια ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα για την ενίσχυση του οικοσυστήματος ημιαγωγών της Ευρώπης

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1960/2022
Commission: ECON
Status: Under preparation
Date: 12/10/2022
 
Κοινοποίηση: