Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1959/2022
Rapporteur: KARJALAINEN Anne
Commission: ECON
Status: Currently in discussion
Date: 29/06/2022
 
Κοινοποίηση: