Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Ψηφιακή συνοχή

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 195/2022
Rapporteur: ARMAO Gaetano
Commission: ECON
Status: Under preparation
Date: 12/10/2022
 
Κοινοποίηση: