Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Προς μια θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 190/2002
Rapporteur: MCCHORD Corrie
Commission: DEVE
Status: Adopted
Date: 12/02/2003
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top