Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Συνέχεια που δόθηκε στο Λευκό Βιβλίο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 19/2003
Rapporteur: DELEBARRE Michel
Commission: CONST
Status: Adopted
Date: 02/07/2003
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top