Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Nouvelles formes de gouvernance européenne : L'Europe, un cadre pour l'initiative des citoyens"

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 182/2000
Rapporteur: TOPE Graham
Commission: COMI
Status: Adopted
Date: 14/12/2000
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top