Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Προαγωγή της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε μια διευρυμένη Ευρώπη

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 181/2000
Rapporteur: ROMBOUTS Anton
Co-Rapporteur: KAUPPINEN Markku
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 13/06/2001
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top