Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1715/2015
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 13/10/2015
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top