Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Οικοδομώντας ένα βιώσιμο μέλλον για την υδατοκαλλιέργεια – Νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 164/2009
Commission: DEVE-IV
Status: Working documents
Date: 04/12/2009
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top