Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Η οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος - Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 162/2004
Rapporteur: Bore Albert
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 23/02/2005
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top