Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 160/2008
Rapporteur: BAKER Paula
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 08/10/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top