Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Ενεργειακή δέσμη μέτρων για τις εκπομπές αερίου, υδρογόνου και μεθανίου

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1522/2022
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2022
 
Κοινοποίηση: