Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ενεργειακή δέσμη μέτρων για τις εκπομπές αερίου, υδρογόνου και μεθανίου

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1522/2022
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 12/10/2022
 
THE EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS- stresses the need to protect consumers from high prices and to guarantee security of energy supply for them. This is particularly important in the current geopolitical context;

- taking energy security issues into account the Union should phase out fossil fuels as quickly as possible, including natural gas, and achieve a highly energy-efficient and predominantly renewable-based economy. Therefore, there is the need to quickly establish a common framework for the phasing-out of natural gas;

- calls for the expansion of ENTSOG's remit to cover the development of a low-carbon and renewable gas market instead of setting up the separate ENNOH organisation for this purpose;

- calls for an assessment of the long-term potential of biogas and biomethane production at regional level, on the basis of which it will be possible to identify the regional development potential of the decarbonised gas ecosystem;

- recommends the establishment of a common methodology for monitoring methane emissions, which will allow the launch of coordinated efforts to reduce methane emissions in the EU.
Κοινοποίηση :
 
Back to top