Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 152/2023
Rapporteur: PAIS Michele
Commission: ECON
Status: Under preparation
Date: 24/05/2023
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top