Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση - Λισσαβόνα

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 152/2004
Rapporteur: HAIJANEN Pauliina
Commission: ECOS
Status: Adopted
Date: 29/09/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top