Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Αύξηση της απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρηση της εξόδου από την αγορά εργασίας

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 151/2004
Rapporteur: ANCISI Alvaro
Commission: ECOS
Status: Adopted
Date: 29/09/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top