Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 149/2009
Rapporteur: REINHART Wolfgang
Commission: RELEX-IV
Status: Adopted
Date: 07/10/2009
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top