Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 149/2008
Rapporteur: KISSIOV Vladimir
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 09/10/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top