Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές: προς ένα ενοποιημένο, καθοδηγούμενο από την τεχνολογία και εύχρηστο σύστημα μεταφορών

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 146/2009
Rapporteur: HALLIKMÄGI Väino
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 04/12/2009
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top