Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση για τις περιφέρειες με αυτοκινητοβιομηχανίες

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1449/2023
Rapporteur: SCHULZE Sven
Commission: COTER
Status: Currently in discussion
Date: 10/10/2023
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top