Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: η άποψη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 138/2023
Rapporteur: HABERMANN Thomas
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 24/05/2023
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top