Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Do no harm to cohesion - A cross-cutting principle contributing towards cohesion as an overall objective and value of the EU

EN
Opinion Number: CDR 137/2023
Rapporteur: RIJSBERMAN Michiel
Commission: COTER
Status: Under preparation
Date: 05/07/2023
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top