Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 137/2003
Rapporteur: HAIJANEN Pauliina
Commission: ECOS
Status: Adopted
Date: 03/07/2003
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top