Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Προς μια ενοποιημένη θαλάσσια πολιτική για καλύτερη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 126/2010
Rapporteur: COHEN Michael
Commission: NAT
Status: Adopted
Date: 10/06/2010
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top