Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Οι προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ Μ)

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1228/2022
Rapporteur: BOUDINEAU Isabelle
Commission: COTER
Status: Under preparation
Date: 12/10/2022
 
Κοινοποίηση: