Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 120/2004
Rapporteur: SCHNEIDER Michael
Co-Rapporteur: D'AMBROSIO Vito
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 16/06/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top