Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Η δέσμη μέτρων για την οικονομική ανάκαμψη και ο ρόλος των πόλεων και των περιφερειών

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 12/2009
Rapporteur: BROCKES Dietmar
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 22/04/2009
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top