Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Αναθεωρημένη διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1129/2022
Rapporteur: GROTHEER Antje
Commission: CIVEX
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2022
 
Κοινοποίηση: