Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Προς μία θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 11/2004
Rapporteur: MCCHORD Corrie
Commission: DEVE
Status: Adopted
Date: 22/04/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top