Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Στρατηγική της ΕΕ για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1066/2020
Rapporteur: STENSON Enda
Commission: NAT
Status: Adopted
Date: 10/12/2020
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top