Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 105/2008
Rapporteur: BAKER Paula
Commission: DEVE-IV
Status: Working documents
Date: 08/10/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top