Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Βελτίωση της πολιτικής στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 104/2008
Rapporteur: LAMERS Cor
Commission: DEVE-IV
Status: Working documents
Date: 09/10/2008
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top