Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση – Πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 103/2001
Rapporteur: DELEBARRE Michel
Commission: CONST
Status: Adopted
Date: 13/03/2002
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top