Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 102/2009
Rapporteur: KROCHMAL Witold
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 07/10/2009
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top