Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Πρώτη έκθεση προόδου για την οικονομική και κοινωνική συνοχή

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 101/2002
Rapporteur: D'AMBROSIO Vito
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 10/10/2002
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top