«Φυσικοί πόροι» (NAT)  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και αγροτική ανάπτυξη

Δασοκομία, παραγωγή τροφίμων

Δημόσια υγεία

Προστασία των καταναλωτών

Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Θαλάσσια Πολιτική

Πολιτική προστασία

Τουρισμός

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Serafino NARDI​ | Twitter account

Deputy head of unit: Dorota Tomalak

Assistant to the HoU: Agnès PHILIPPART

Administrators:

  • ​​​Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development​, Food production and Forestry
  • Anemarija Kosjek, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development, Food production, Consumer Protection and Blue Economy
  • Klaus Boele, in charge of Rural Development
  • Sirle Mere, in charge of Civil Protection, Tourism and relations with UNDRR

  Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work (on leave)
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development, Food production, Forestry, Consumer Protection and Blue Economy, Group of Communicators
  • Luca Venosta, in charge of the general support to NAT work, Health and Resilience
  • Davide Veardo (Trainee Blue Book), in charge of the general support to NAT work​, Health and Resilience (COVID related proposals, vaccination campaign)

  To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')​