Χώρες της διεύρυνσης  

Η επιτροπή CIVEX της ΕτΠ είναι πρωτίστως υπεύθυνη για τη θεσμική θέση της ΕτΠ όσον αφορά την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ. Για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ΕΕ και τις χώρες διεύρυνσης, και για την υποστήριξη της πορείας τους προς την ένταξη στην ΕΕ, δημιουργήθηκαν δύο είδη θεσμικών πλατφορμών:

 • οι Μικτές συμβουλευτικές επιτροπές (ΜΣΕ)
 • οι Ομάδες Εργασίας (ΟΕ)

Μικτές συμβουλευτικές επιτροπές (ΜΣΕ)

Δήλωση αποστολής

Μια ΜΣΕ παρέχει συνεπή και σταθερή μορφή συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μιας χώρας που επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ. Μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες της ΜΣΕ συμβάλλουν:

 • στην προετοιμασία των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων για την ένταξη στην ΕΕ
 • στην αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ από τοπική και περιφερειακή σκοπιά
 • στην άμεση και αμφίδρομη ροή ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στις εν λόγω χώρες και στην ΕΕ
 • στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων, με έμφαση σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Πώς συγκροτείται μια ΜΣΕ;

 • Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της εν λόγω χώρας
 • Δυνάμει της «Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)»
 • Ή με επίσημη διακήρυξη του «Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υποψήφιας χώρας
Ποιος συμμετέχει στις ΜΣΕ;

 • Οι μισοί συμμετέχοντες είναι τοπικοί ή περιφερειακοί εκπρόσωποι της εν λόγω χώρας
 • Οι άλλοι μισοί είναι μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών
 • Υπάρχουν δύο συμπρόεδροι, που εκπροσωπούν τις προαναφερθείσες κατηγορίες
Πώς λειτουργούν οι ΜΣΕ;

 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού
 • Κάθε ΜΣΕ υιοθετεί το δικό της Εσωτερικό Κανονισμό
 • Οι ΜΣΕ συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο, μία στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Ημέρα Διεύρυνσης και μία στη χώρα εταίρο

ΜΣΕ Μαυροβούνιο

 • Νομική βάση: Απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Μαυροβουνίου, 21 Ιουνίου 2011

Συμπρόεδροι

 
 

Μέλη

 
 

ΜΣΕ Βόρεια Μακεδονία

 • Νομική βάση: Απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 24 Ιουλίου 2007

Συμπρόεδροι

 
 

Μέλη

 
 

ΜΣΕ Σερβία

 • Νομική βάση: Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΕΕ με τη Σερβία, 2014

Συμπρόεδροι

 
 

Μέλη

 
 

ΜΣΕ Ισλανδία

 • Οι δραστηριότητες της ΜΣΕ Ισλανδίας διακόπηκαν λίγο μετά τη δημιουργία της το Μάιο του 2013, κατόπιν αιτήματος της Ισλανδίας

Ομάδες Εργασίας (ΟΕ)

Μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες των Ομάδων Εργασίας συμβάλλουν:

 • στην καλλιέργεια της συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της χώρας ή των χωρών που καλύπτουν
 • στην αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ από τοπική και περιφερειακή σκοπιά
 • στην άμεση και αμφίδρομη ροή ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στις εν λόγω χώρες και στην ΕΕ
 • στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας
Πώς συγκροτείται μια ΟΕ;
 • Με απόφαση του Προεδρείου της ΕτΠ δυνάμει του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕτΠ
Ποιος συμμετέχει στις ΟΕ;
 • Μέλη της ΕτΠ
 • Η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων από τις χώρες εταίρους ποικίλει ανάλογα με τα υπό συζήτηση θέματα και με τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης

Οι ΟΕ συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο, μία στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Ημέρα Διεύρυνσης και μία σε χώρα εταίρο

ΟΕ Τουρκία

 • Συγκροτήθηκε το 2006

Συμπρόεδροι

 
 

Μέλη

 
 

ΟΕ Δυτικά Βαλκάνια

 • Συγκροτήθηκε το 2006
 • Σήμερα καλύπτει την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο (δυνάμει του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ)

Συμπρόεδροι

 
 

Μέλη

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Σύνδεσμοι