«Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE)  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ENVE καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή

Ενέργεια

Διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επιτροπή ENVE συντονίζει επίσης τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων , μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές στον αγώνα για καλύτερες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Elisa GAROSI

Assistant to the HoU: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • Aliona FORNEA, Back-up to HoU, ENV coordination, CoR&DG ENV Platform
 • Mailys KAHN, Green Deal, Circular Economy
 • Stefano PANOZZO, EAP, Air Quality​
 • Roberto RINALDI, Biodiversity, COP CBD, COP UNFCCC
 • Sara MILANO, General support to the Environment Team and Green Deal 

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Climate, Energy and Green Deal coordination,
  Covenant of Mayors coordination
 • ​Jeroen VANDEUR, Hydrogen, Renewables, Energy efficiency, Space
 • Mario GRUBISIC, Climate, Green Deal, Green Deal Going Local Working Group 
 • José FONSECA LAVADO​, Climate, Green Deal Ambassadors, ENVOY,
  Green Deal communication
 • Claudia Lollo, General support to Climate, Energy and Space Team
 • Marta MANSANET CANOVAS (Trainee), General support to ENVE work
 • Jean TANTI (Temporary agent), "CoR for Climate Pact" project, general support to ENVE work
​To contact the ENVE team, please use the Contact for​m