Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΠΤΑΑΕΣ)  

Η Διάσκεψη των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΔΠΤΑΑΕΣ), που συγκροτήθηκε από την ΕτΠ το 2011, αποτελεί το πολιτικό φόρουμ των τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Είναι η μόνη πλατφόρμα της ΕΕ που παρέχει τη δυνατότητα συζήτησης της συμβολής των δήμων και των περιφερειών στην ανάπτυξη της Ανατολικής εταιρικής σχέσης

Ποιες χώρες συμμετέχουν;

Η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Γεωργία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Ουκρανία.

 

Πού αποσκοπεί η ΔΠΤΑΑΕΣ;

Στόχος της ΔΠΤΑΑΕΣ είναι:

  • να συντονίζει την εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ανατολική Εταιρική Σχέση
  • να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τις προσπάθειες των οργάνων της ΕΕ και των λοιπών συμμετεχόντων φορέων για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
  • να διαδώσει τις έννοιες που θα φέρουν τις χώρες εταίρους πιο κοντά στην ΕΕ και να ενθαρρύνει την εσωτερική μεταρρύθμιση και την οικοδόμηση δεξιοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Πώς λειτουργεί;

Η ΔΠΤΑΑΕΣ λειτουργεί ως «πλατφόρμα εδαφικής συνεργασίας». Τοπικές και περιφερειακές ενώσεις από τις χώρες εταίρους αποτελούν τα σημεία επαφής της ΔΠΤΑΑΕΣ στις χώρες τους, ενώ η ΕτΠ αποτελεί το φυσικό σημείο επαφής για τα όργανα της ΕΕ. Αυτό επιτρέπει στη ΔΠΤΑΑΕΣ να συλλέγει και να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με την τοπική και περιφερειακή διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Ποια είναι η σύνθεσή της;

Η ΔΠΤΑΑΕΣ αποτελείται από 36 περιφερειακούς και τοπικούς πολιτικούς: 18 μέλη της ΕτΠ και 18 εκπροσώπους από τις έξι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Κάθε χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχει τρεις έδρες. Οι έδρες της ΕΕ κατανέμονται σύμφωνα με την πολιτική σύνθεση της ΕτΠ, μεταξύ των πέντε πολιτικών της ομάδων: του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και των Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (ΕΑ) και της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).

Μεταξύ των ετήσιων συνεδριάσεων της ΔΠΤΑΑΕΣ, ένα Προεδρείο λειτουργεί ως όργανο συντονισμού. Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των εργασιών της ΔΠΤΑΑΕΣ και παρακολουθεί τις δραστηριότητες, τις εκθέσεις και τα ψηφίσματά της. Αποτελείται από έξι μέλη από τις χώρες εταίρους και έξι μέλη από την ΕτΠ που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share:
Σχετικές πληροφορίες