Προεδρείο  
Το Προεδρείο αποτελείται από μια ομάδα μελών της ΕτΠ, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως η κινητήρια πολιτική δύναμη της ΕτΠ: καταρτίζει το πολιτικό της πρόγραμμα και επιβλέπει την εφαρμογή του.

Το Προεδρείο συνέρχεται πριν από κάθε σύνοδο ολομέλειας, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών της Ολομέλειας και των επιτροπών. Επίσης, τα μέλη του Προεδρείου συναντώνται δύο φορές το χρόνο σε έκτακτες συνεδριάσεις στη χώρα της ΕΕ που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.


 

Το Προεδρείο έχει επίσης πολιτική θητεία; Πόσο διαρκεί;

Όπως και η θητεία του Προέδρου της ΕτΠ, η αντίστοιχη θητεία του Προεδρείου διαρκεί δυόμισι έτη.

Ποια είναι η σύνθεσή του;

Το Προεδρείο εκφράζει την πολιτική πολυφωνία εντός της ΕτΠ. Συγκροτείται από:

  • τον Πρόεδρο
  • τον Α' Αντιπρόεδρο
  • 27 άλλους αντιπροέδρους (ένας από κάθε κράτος μέλος)
  • 26 άλλα μέλη
  • τους προέδρους των πολιτικών ομάδων

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και​ η Ισπανία έχουν από τρεις έδρες. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σουηδία έχουν από δύο έδρες. Η Κύπρος, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Σλοβενία έχουν από μία έδρα.

Ποια είναι τα καθήκοντα του Προεδρείου;

Τα κύρια καθήκοντα του Προεδρείου είναι η κατάρτιση και η παρακολούθηση της εφαρμογής του πολιτικού προγράμματος της ΕτΠ, καθώς και ο συντονισμός των εργασιών της Ολομέλειας και των επιτροπών.

Share: