Ευρωμεσογειακή συνέλευση (ARLEM)  

Η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων της.

Συγκροτήθηκε το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) από κοινού με αυτοδιοικητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και επιτρέπει σε αιρετούς εκπροσώπους από τις τρεις ακτές της Μεσογείου

 • να εκπροσωπούν πολιτικά τις τοπικές και περιφερειακές τους αρχές, μεταξύ άλλων έναντι της ΕΕ και της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ)
 • να διατηρούν πολιτικό διάλογο και
 • να προωθούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία

Ποιες χώρες συμμετέχουν;

Η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Αλγερία, το Μαρόκο, η Συρία (η ιδιότητα μέλους της έχει, για την ώρα, ανασταλεί), η Τυνησία, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Μαυριτανία, η Παλαιστίνη, το Μονακό, το Μαυροβούνιο. Επιπλέον, η Λιβύη συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή.

Πού αποσκοπεί η ARLEM;

Στόχος της ARLEM είναι:

 • να δώσει εδαφική διάσταση στην Ένωση για τη Μεσόγειο
 • να μεριμνά για την προαγωγή της δημοκρατίας, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της αποκεντρωμένης συνεργασίας σε όλα τα μήκη και πλάτη της Μεσογείου·
 • να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών Βορρά-Νότου, αλλά και εντός του Νότου·
 • να προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γνώσης και τεχνικής εμπειρίας στους τομείς αρμοδιότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών
 • να προωθεί την περιφερειακή ολοκλήρωση και συνοχή

 

Πώς λειτουργεί η ARLEM;

Πολιτικά, η ARLEM παρέχει βήμα συνεχούς πολιτικού διαλόγου. Συνεισφέρει στις συμβουλευτικές εργασίες της ΕτΠ μέσω θεματικών εκθέσεων. Εκπροσωπεί επίσης το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις συνόδους κορυφής της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ).

Στις εργασίες της, η ARLEM δημιουργεί συνεργίες με τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της ΕγΜ (Δήλωση προθέσεων υπεγράφη το 2013), των ευρωπαϊκών οργανώσεων ΟΤΑ που εκπροσωπούνται στην ARLEM, του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (καθεστώς παρατηρητή), της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ΕγΜ (καθεστώς παρατηρητή), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δήλωση προθέσεων υπεγράφη το 2013) και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (καθεστώς παρατηρητή).

Η Συνέλευση συγκεντρώνει τα μέλη της ARLEM στην ετήσια σύνοδο ολομέλειάς της, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίνονται οι θεματικές εκθέσεις, καθώς και στις συνεδριάσεις των επιτροπών και του Προεδρείου της. Επιπλέον, ενδέχεται να οργανωθούν ειδικά εργαστήρια ή συνέδρια και να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πτυχές μέσω μελετών.
 

Ποια είναι η σύνθεση της ARLEM;

Στην ARLEM συμμετέχουν 80 μέλη και 2 παρατηρητές από την ΕΕ και τις μεσογειακές χώρες εταίρους της. Τα μέλη της εκπροσωπούν περιφέρειες και τοπικές οντότητες και κατέχουν θητεία σε περιφερειακή ή τοπική αρχή.

Την προεδρία της ARLEM ασκούν δύο συμπρόεδροι, ένας εκ μέρους της ΕΕ και ένας εκ μέρους των μεσογειακών εταίρων της. Ο συμπρόεδρος από τους μεσογειακούς εταίρους ορίζεται βάσει συναίνεσης από την εν λόγω ομάδα για περίοδο δυόμισι ετών. Συμπρόεδρος από την ΕΕ είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΕτΠ. Οι τρέχοντες συμπρόεδροι είναι οι κκ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος της ΕτΠ, και Musa Hadid, Δήμαρχος Ραμάλας, Παλαιστίνη.

Το Προεδρείο της ARLEM καθορίζει τη στρατηγική της Συνέλευσης και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής για τη Βιώσιμη Εδαφική Ανάπτυξη, οι εισηγητές της ARLEM καταρτίζουν θεματικές εκθέσεις για θέματα που σχετίζονται με τα εξής:

 • αποκέντρωση
 • αστική και εδαφική ανάπτυξη
 • πολιτιστική συνεργασία
 • κοινωνία της πληροφορίας
 • μετανάστευση και ένταξη
 • μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • εμπόριο
 • βιώσιμη ανάπτυξη
 • διαχείριση των υδάτων
 • διαχείριση των αποβλήτων
 • ενέργεια, ιδίως ηλιακή
 • μεταφορές
 • γεωργία και τουρισμός
 • κ.ά.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: