Διεθνής συνεργασία 

 • Χώρες της διεύρυνσης

  Η επιτροπή CIVEX της ΕτΠ είναι πρωτίστως υπεύθυνη για τη θεσμική θέση της ΕτΠ όσον αφορά την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ.

  Περισσότερα
 • Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΠΤΑΑΕΣ)

  Η Διάσκεψη των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΔΠΤΑΑΕΣ), που συγκροτήθηκε από την ΕτΠ το 2011, αποτελεί το πολιτικό φόρουμ των τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Είναι η μόνη πλατφόρμα της ΕΕ που παρέχει τη δυνατότητα συζήτησης της συμβολής των δήμων και των περιφερειών στην ανάπτυξη της Ανατολικής εταιρικής σχέσης.

  Περισσότερα
 • arlem logo

  Ευρωμεσογειακή συνέλευση (ARLEM)

  Η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων της.

  Περισσότερα
Κοινοποίηση :
 
Back to top