Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες υιοθετούν προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών  

Τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν νομοθετικά μέτρα και επαρκείς πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών . Με αυτήν την ευκαιρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επανέλαβε το κάλεσμά της για τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΟΗΕ, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, 48 χώρες είχαν ενσωματώσει την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στα σχέδια αντίδρασής τους στη νόσο COVID-19, ενώ 121 χώρες είχαν θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις γυναίκες που επέζησαν από περιστατικά βίας κατά την παγκόσμια κρίση.

Στην εναρκτήρια ομιλία της ενώπιον των μελών της επιτροπής SEDEC της ΕτΠ, η πρόεδρος της επιτροπής Anne Karjalainen (FI/PES) δήλωσε: «Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, μίας εκ των πιο διαδεδομένων, χρονιζουσών και καταστροφικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Αυτήν την πολύ ιδιαίτερη ημέρα, σας προσκαλώ όλους, ως τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς, να παραμείνετε σε επαγρύπνηση, ενθυμούμενοι ότι η βία κατά των γυναικών σπανίως καταγγέλλεται λόγω της ατιμωρησίας, της σιωπής, του στίγματος και της ντροπής που την περικλείουν. Η υιοθέτηση προσέγγισης μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί μονόδρομο».

Μία στις τρεις γυναίκες και κορίτσια βιώνει σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της, 137 γυναίκες ημερησίως φονεύονται από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, 1 στις 10 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν ότι έχουν βιώσει διαδικτυακή παρενόχληση από την ηλικία των 15 ετών ενώ το 71% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως είναι γυναίκες και κορίτσια.

Από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, τα δεδομένα και οι εκθέσεις όσων βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της μάχης δείχνουν πως έχουν ενταθεί όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Η Anne Karjalainen υπογραμμίζει: «25 χρόνια μετά από την έγκριση της Διακήρυξης του Πεκίνου, βλέπουμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών εξακολουθούν να βάλλονται παντού στον κόσμο, ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα μέχρι την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και από το δικαίωμα διαμαρτυρίας μέχρι την οικονομική και πολιτική χειραφέτηση. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, καταδικάζουμε απερίφραστα τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και θα συνεργαστούμε με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων αυτών σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ».

Αν και τα περιοριστικά μέτρα κατά της νόσου COVID-19 αναχαιτίζουν την εξάπλωση του κορονοϊού, ενέτειναν ωστόσο τη βία κατά των γυναικών, ιδίως την ενδοοικογενειακή βία, και– σε ορισμένες χώρες οι κλήσεις σε γραμμές υποστήριξης πενταπλασιάστηκαν. Το Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕτΠ για το 2020 —το οποίο παρουσιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου― επισημαίνει αύξηση του αριθμού των καταγγελλόμενων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, παρότι δεν υπάρχει ακόμη συγκρίσιμο σύνολο δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, όπως στη Λιθουανία, η ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε κατά 20% στη διάρκεια των τριών εβδομάδων επιβολής των περιοριστικών μέτρων. Στην Ισπανία, ο αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας δέχθηκε 18% περισσότερες κλήσεις κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες των περιοριστικών μέτρων. Οι ισπανικές περιφερειακές αρχές κυκλοφόρησαν έναν οδηγό δράσης για τις γυναίκες που υφίστανται έμφυλη βία κατά την παραμονή τους στο σπίτι . Ο δήμος Άμστερνταμ, σε συντονισμό με την κεντρική κυβέρνηση της χώρας, εφάρμοσε ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούσαν να απευθυνθούν στα φαρμακεία τους χρησιμοποιώντας τον κωδικό «μάσκα 19».

Η Concha Andreu (ES/PES), Περιφερειάρχης Λα Ριόχα και εισηγήτρια της ΕτΠ σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων , δήλωσε: «Η φετινή Διεθνής Ημέρα για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών αμαυρώνεται από το γεγονός ότι βιώνουμε επιδείνωση των περιστατικών έμφυλης βίας λόγω των περιοριστικών μέτρων που πηγάζουν από την κρίση COVID-19. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να εφοδιαστούν επειγόντως με επαρκείς πόρους προκειμένου να συνδράμουν αποτελεσματικά τα θύματα μέσω κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης. Επιπλέον, πρέπει να συμμετέχουν κατά τρόπο διαρθρωμένο στο δίκτυο της ΕΕ για την πρόληψη της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας που θα δρομολογηθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την ισότητα των φύλων».

«Η γνωμοδότηση της ΕτΠ σχετικά με τη Στρατηγική για την ισότητα των φύλων προτρέπει την Επιτροπή να λάβει νομοθετικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών τα οποία, αφενός, θα συνάδουν και θα συμπληρώνουν τη διεθνή νομοθεσία και τη νομοθεσία των κρατών μελών και, αφετέρου, θα αντιμετωπίζουν κάθε μορφή βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας στο διαδίκτυο και της βίας για ζητήματα τιμής. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στα αδικήματα ευρωπαϊκής εμβέλειας του άρθρου 83 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε η κ. Andreu.

Ιστορικό:

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (Ψήφισμα αριθ. 54/134). Σκοπός της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποιήση σχετικά με το γεγονός ότι οι γυναίκες ανά τον κόσμο υπόκεινται σε βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και άλλες μορφές βίας. Από το 2014, το επίσημο σύνθημα που ορίστηκε από την εκστρατεία UNiTE για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ήταν «Orange your Neighbourhood» (Βάψτε τη γειτονιά σας πορτοκαλί!). Για το 2018, το επίσημο σύνθημα ήταν «Orange the World: #HearMeToo» (Ας βάψουμε τον κόσμο πορτοκαλί: Ακούστε με και εμένα), ενώ για το 2019 ήταν « Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape (Ας βάψουμε τον κόσμο πορτοκαλί: Η γενιά της ισότητας αντιτάσσεται στον βιασμό). Το φετινό σύνθημα της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών είναι «Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!» (Ας βάψουμε τον κόσμο πορτοκαλί: Χρηματοδότηση, Αντίδραση, Πρόληψη, Συλλογή!). Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή Διεθνής Ημέρα θα σημάνει την έναρξη 16 ημερών ακτιβισμού που θα ολοκληρωθούν στις 10 Δεκεμβρίου 2020, την Διεθνή Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Τηλ. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023