Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινιάζουν την Πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών για μηδενική ρύπανση  

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασαν την Πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών που θα συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση των υδάτων, του αέρα, και του εδάφους . Το σχέδιο δράσης – βασικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και κύριο θέμα της φετινής Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ – εγκρίθηκε στις 12 Μαΐου 2021. Θέτει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050 όσον αφορά τη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα που δεν θα είναι πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, καθώς και ενδιάμεσους στόχους για το 2030 και δράσεις για την επίτευξή τους.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο στη μετουσίωση αυτού του οράματος σε δράση επί τόπου. Η μείωση της ρύπανσης απαιτεί καθαρές επιλογές περιφερειακής και αστικής κινητικότητας και ενέργειας, επενδύσεις σε κτίρια και υποδομές, καθώς και γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Όλες αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν την υγεία και ευεξία των πολιτών.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius δήλωσε: « Οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής πολιτικών κατά της ρύπανσης, και αποτελούν μείζονες κινητήριες δυνάμεις της πράσινης μετάβασης. Πολλοί βρίσκουν ήδη καινοτόμες λύσεις για τον καθαρισμό του αέρα, των υδάτων και του εδάφους τους και προωθούν πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης Με ιδιαίτερη χαρά συμπράττω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για τη δημιουργία της νέας αυτής πλατφόρμας όπου θα μοιραζόμαστε αυτές τις καλές ιδέες και θα στηρίζουμε έμπρακτα τους στόχους μηδενικής ρύπανσης».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας επικρότησε την πλατφόρμα λέγοντας: « Είναι ευθύνη όλων μας να δράσουμε για την προστασία του περιβάλλοντός μας, αφήνοντας στα παιδιά μας και στον πλανήτη μας το ασφαλές και υγιές μέλλον που τους αξίζει.  Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν για τον τερματισμό της ρύπανσης των υδάτων, του αέρα και του εδάφους μας.  Χρειάζεται τοπική ηγεσία, και για αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών για μηδενική ρύπανση».

Ο Vasco Alves Cordeiro , Α΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος του περιφερειακού κοινοβουλίου των Αζορών, συμμετείχε στην εκδήλωση εγκαινίων της Πλατφόρμας ενδιαφερομένων μερών για μηδενική ρύπανση και δήλωσε: « Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ευθύνονται για την υλοποίηση του 70% των πολιτικών της ΕΕ, του 70% των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και σχεδόν του 90% των μέτρων προσαρμογής σε αυτήν. Το Σχέδιο δράσης για τη μηδενική ρύπανση είναι ζωτικής σημασίας για να σωθούν ζωές και να δημιουργηθεί ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η Πλατφόρμα θα βοηθήσει στη μετουσίωση των ευρωπαϊκών στόχων σε τοπικές και περιφερειακές πραγματικότητες, καθώς οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται σε καλύτερη θέση όσον αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και της επίτευξης των στόχων. Για την επίτευξη τούτου, η διαδικασία πρέπει να είναι ανοιχτή και πολυδεκτική, κινητοποιώντας πολίτες, ΜΜΕ, επιχειρήσεις, κοινωνικά κινήματα και ερευνητικούς οργανισμούς. Η εξερεύνηση συνεργειών και η εξασφάλιση εδαφικής συνοχής είναι καθοριστικής σημασίας».

Η Πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών για μηδενική ρύπανση θα συμβάλει στην υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών και δράσεων που ορίζει το Σχέδιο δράσης για τη μηδενική ρύπανση

φέρνοντας σε επαφή φορείς από διαφορετικές κοινότητες και τομείς εξειδίκευσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν αλληλένδετες προκλήσεις, π.χ. την ενίσχυση ενός κοινού θεματολογίου για το περιβάλλον και την υγεία·

καθορίζοντας κοινή θεώρηση για την επίτευξη των στόχων μηδενικής ρύπανσης·

αναπτύσσοντας και ανταλλάσσοντας ορθές πρακτικές σε διατομεακά ζητήματα, όπως η χρηματοδότηση καινοτομιών και θέσεων εργασίας μηδενικής ρύπανσης, η τόνωση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, και η δημιουργία θεματικών κόμβων, όπως ο κόμβος τεχνολογιών καθαρής ατμόσφαιρας.

Η αναγγελία των εγκαινίων έγινε στην τελική συνεδρία της φετινής Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ, της μεγαλύτερης ετήσιας εκδήλωσης σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, που συγκέντρωσε πάνω από 3 000 συμμετέχοντες από όλη την ΕΕ για να συζητηθεί η μηδενική ρύπανση υπό τις πολυάριθμες σκοπιές της στην κύρια διάσκεψη στις Βρυξέλλες, διαδικτυακά και σε πάνω από 600 παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 στο Λάχτι, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2021.

Γενικές πληροφορίες

Η ρύπανση αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αίτιο ψυχικών και σωματικών νόσων και πρόωρου θανάτου, ιδίως σε ευπαθείς ομάδες όπως τα παιδιά, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα και οι ηλικιωμένοι. Οι κάτοικοι πιο υποβαθμισμένων περιοχών συχνά ζουν κοντά σε μολυσμένες τοποθεσίες ή σε περιοχές με αυξημένη ροή κυκλοφορίας. Η ρύπανση αποτελεί επίσης μία από τις κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς μειώνει την ικανότητα των οικοσυστημάτων να παρέχουν υπηρεσίες όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και η απολύμανση του αέρα και των υδάτων.

Οι πόλεις πλήττονται ιδιαίτερα από τη ρύπανση. Πάνω από 100 πόλεις στην ΕΕ εξακολουθούν να μην πληρούν τα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα. Παρά τις βελτιώσεις στη συμμόρφωση όσον αφορά την επεξεργασία αστικών λυμάτων, τα λύματα περίπου 37 εκατομμυρίων ανθρώπων εξακολουθούν να μην υφίστανται τη δέουσα επεξεργασία, ενώ 7 πρωτεύουσες κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να μην πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Η εξασφάλιση της δέουσας επεξεργασίας λυμάτων θα απαιτήσει επενδύσεις άνω των 200 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ αποτέλεσε την πρώτη μείζονα εκδήλωση ενδιαφερομένων φορέων που διοργανώθηκε σχετικά με τη μηδενική ρύπανση μετά την έγκριση του Σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση. Η Πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών για μηδενική ρύπανση θα ακολουθήσει τις ανταλλαγές αυτές. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα δρομολογήσουν, μέχρι το τέλος του έτους, δραστηριότητες μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία συμμετοχή και να προσδιοριστούν τα βασικά θέματα κοινής δράσης. Η Πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών για μηδενική ρύπανση θα θεσπίσει επίσης συνέργειες με άλλες συναφείς πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα και η Πλατφόρμα ενδιαφερομένων φορέων για την κυκλική οικονομία .

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ανακοίνωση σχετικά με το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση των υδάτων, του αέρα, και του εδάφους

Ιστοσελίδα του Σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση

Πράσινη Εβδομάδα 2021 της ΕΕ αφιερωμένη στη μηδενική ρύπανση

Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Για ερωτήσεις σχετικά με την Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Επικοινωνία:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Daniela Stoycheva / Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών:: David Crous / David.Crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023