Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030 πρέπει να καθοδηγούν την ευρωπαϊκή ανάκαμψη  

Η απουσία σαφών αναφορών στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και η έλλειψη συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης ενδέχεται να υπονομεύσουν την ικανότητα επανάκαμψης από την πανδημία

Οι επικεφαλής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της ΕΕ ζητούν να επανέλθουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ) στις προτεραιότητες του θεματολογίου της ΕΕ, ζητώντας από τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την επίτευξή τους έως το έτος 2030. Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε σήμερα στη σύνοδο ολομέλειάς της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και ότι οι ΣΒΑ μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολιστικού οράματος μέσω του NextGenerationEU . Ωστόσο, σε πρόσφατη μελέτη της ΕτΠ επισημαίνεται η έλλειψη ρητής και ξεκάθαρης αναφοράς στους ΣΒΑ σε πολλά εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η συνεχιζόμενη πανδημία και οι αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειές της καταδεικνύουν σαφώς ότι είναι επείγον να υποστηριχθεί η τοπική διάσταση των ΣΒΑ με μέλημα την ανάκαμψη με δικαιότερο τρόπο και την αποφυγή μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι ΣΒΑ θα βοηθήσουν τις οικονομίες των κρατών μελών να ανακάμψουν και να επιτύχουν την ψηφιακή και οικολογική μετάβαση κάθε τόπου. Ωστόσο, σε πρόσφατη μελέτη που παρήγγειλε ΕτΠ κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου όσον αφορά την έλλειψη συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και επισημαίνεται ότι συχνά λείπουν σαφείς αναφορές στους ΣΒΑ, κάτι που μειώνει τη δυνατότητα κοινής αντίληψης των σχεδίων.

Ο Ricardo Rio (PT/EPP), εισηγητής της γνωμοδότησης και δήμαρχος Μπράγκα, δήλωσε τα εξής: «Οι ΣΒΑ έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από το αφήγημα της ΕΕ. Δεν υπάρχει γενική στρατηγική ούτε ουσιαστική συνεκτίμηση ή συντονισμός των ΣΒΑ στην εσωτερική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Αυτό είναι ακόμη πιο αντιφατικό, καθώς παράλληλα εξακολουθεί να ενισχύεται η προσπάθεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να εκπληρώσουν τους ΣΒΑ. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της κοινής έρευνας της ΕτΠ και του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν σαφώς ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετέχουν ενεργά σε μια βιώσιμη ανάκαμψη με βάση τους ΣΒΑ. Το 40 % όσων έλαβαν μέρος σε αυτήν, δήλωσαν ότι τους επιδίωκαν ήδη πριν από την πανδημία COVID-19 και ότι τώρα άρχισαν να τους επιδιώκουν για την επίτευξη της ανάκαμψης, ενώ το 44 % σχεδιάζουν να το πράξουν εφεξής για να ανακάμψουν από την πανδημία. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής να επανακάμψουμε ισχυρότεροι από την κρίση αυτή, κι εγώ, προσωπικά, θα την προωθήσω ενεργά ―μαζί με τον ΟΟΣΑ― σε επίπεδο ΕΕ.»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ , το 65 % των 169 επιμέρους στόχων των 17 ΣΒΑ δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή τον συντονισμό με αυτούς. Συν τοις άλλοις, τα αποτελέσματα νέας κοινής έρευνας ΕτΠ-ΟΟΣΑ δείχνουν ότι το 60 % των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πιστεύει ότι η πανδημία COVID-19 έχει ενισχύσει την πεποίθηση ότι οι ΣΒΑ μπορούν να συντείνουν σε μια πιο συνολική προσέγγιση της ανάκαμψης. Συνεπώς, η ΕτΠ διαπιστώνει με απογοήτευση ότι οι ΣΒΑ έχουν σταδιακά υποχωρήσει στο αφήγημα της ΕΕ, με πιο περιορισμένη παρουσία στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, κάτι που περιορίζει τις πιθανότητες εκπλήρωσής τους έως το 2030.

Ως εκ τούτου, η ΕτΠ προτρέπει τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία και συνεπεία στις επιδιώξεις της εγχώριας και εξωτερικής πολιτικής τους και να δηλώσουν απερίφραστα ότι πρέπει η ΕΕ να πρωτοστατεί και να διακρίνεται στην υλοποίηση των ΣΒΑ σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται επίσης ότι οι ΣΒΑ πρέπει να παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλες τις ενωσιακές πολιτικές και να συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων . Ωστόσο, μερικές φορές η συνάφεια των στόχων του ΟΗΕ με κύριες ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπως η νέα βιομηχανική στρατηγική, φαίνεται περιορισμένη. Επιπλέον, η ΕτΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την επόμενη «Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2022» για την επίσημη επανένταξη των ΣΒΑ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, να τους συνδέσει καλύτερα με τον Μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ακρογωνιαίου λίθου του NextGenerationEU), καθώς και να επιβεβαιώσει ρητά τους ΣΒΑ ως τρόπο για να επιτύχει η ΕΕ τη βιώσιμη ανάκαμψή της.

Οι επικεφαλής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανανεώσει την Πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τους ΣΒΑ ή να δημιουργήσει μια άλλη πλατφόρμα διαλόγου με επιρροή και δομημένη εποπτεία για την ενίσχυση της ειδημοσύνης μέσω της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στα της Ατζέντας του 2030 και με καθήκον την παροχή συμβουλών απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ήδη την περασμένη Τρίτη, ο εισηγητής Rio προέβη σε αυτήν την προτροπή απευθυνόμενος σε εξέχοντες αρμοδίους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, όταν έλαβε τον λόγο στο Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελλών του 2021 , την κορυφαία ετήσια οικονομική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσία της προέδρου Ursula von der Leyen και της καγκελαρίου της Γερμανίας Angela Merkel.

Γενικές πληροφορίες:

Η ΕτΠ και ο ΟΟΣΑ διενήργησαν από κοινού έρευνα από τις αρχές Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2021 με θέμα τους ΣΒΑ ως εφαλτήριο της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 στους δήμους και τις περιφέρειες. Στην έρευνα καταγράφηκαν 86 απαντήσεις από δήμους, περιφέρειες και ενδιάμεσες οντότητες από 24 χώρες της ΕΕ, καθώς και από ορισμένες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά και εκτός αυτού. Τα προκαταρκτικά πορίσματα παρουσιάστηκαν την Τρίτη κατά την Δ΄ συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Οι δήμοι και οι περιφέρειες στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τους ΣΒΑ» , μια διήμερη διαδικτυακή εκδήλωση που επικεντρώθηκε στους ΣΒΑ ως το περίγραμμα μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 στους δήμους και τις περιφέρειες (το έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ ).

Η ΕτΠ ενέκρινε την πρώτη σχετική γνωμοδότηση με τίτλο «Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ως βάση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030» το 2019, με εισηγητή τον Arnoldas Abramavičius (LT/EPP), δημοτικό σύμβουλο Ζαρασέι.

Τον δε Νοέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της με τίτλο « Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach » [Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – μια ολοκληρωμένη προσέγγιση].

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :