Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
«Δέντρα για τη ζωή»: πρόσκληση συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών ‎ στη δέσμευση της ΕΕ για τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων ως το 2030  

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Απόστολος Τζιτζικώστας και η νέα πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» Kata Tüttő, εγκαινίασαν στις 17 Φεβρουαρίου την πρωτοβουλία «Δέντρα για τη ζωή» (Trees for Life), ένα κάλεσμα προς όλα τα μέλη της ΕτΠ ―αλλά και προς τους δήμους και τις περιφέρειες ολόκληρης της ΕΕ― για την ανάληψη δράσης προκειμένου να μοιραστούν τα τρέχοντα έργα τους και τις νέες δεσμεύσεις τους όσον αφορά την αναδάσωση και την ενίσχυση της οικολογικής διάστασης των αστικών περιοχών. Η πρωτοβουλία «Δέντρα για τη Ζωή» αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» της ΕτΠ.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Με χαρά ανακοινώνουμε πως η πρωτοβουλία "Δέντρα για τη Ζωή" αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Καλούμε τα μέλη μας να μοιραστούν τις πρωτοβουλίες δενδροφύτευσης της αντιπροσωπείας τους, καθώς και τις δικές τους, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της ειδικής έρευνας. Συμμετέχοντας σε αυτήν, θα μπορέσετε να καταδείξετε τον ηγετικό ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της Ευρώπης στην οικοδόμηση ενός πιο πράσινου και βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη μας».

Η αντιδήμαρχος Βουδαπέστης και νέα πρόεδρος της επιτροπής ENVE και της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» της ΕτΠ Kata Tüttő δήλωσε: «Στη Βουδαπέστη εκτιμούμε τα δέντρα για όλα όσα μας προσφέρουν: όχι μόνο για το διοξείδιο του άνθρακα που δεσμεύουν, αλλά και για τη σκόνη που συγκρατούν, τη σκιά που μας χαρίζουν τις καυτές ημέρες του καλοκαιριού και τον ατμό που εκλύουν στην ατμόσφαιρα. Δώσαμε προτεραιότητα στο θέμα αυτό, μεταξύ άλλων δημιουργώντας μητρώο όπου καταχωρούμε τα δέντρα στο πλαίσιο της παρακολούθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ενίσχυση της οικολογικής διάστασης των αστικών περιοχών αποτελεί κάτι απτό που είναι στο χέρι όλων μας προκειμένου να καταπολεμήσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση, να ανακόψουμε την απώλεια βιοποικιλότητας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στις πόλεις μας. Ακόμα και μικρότερες δράσεις είναι αναγκαίες για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης και της κρίσης βιοποικιλότητας».

Για να συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία «Δέντρα για τη ζωή», συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο της διαδικτυακής έρευνας.Τα δέντρα πρέπει να έχουν φυτευτεί ή φυτρώσει μετά την 20ή Μαΐου 2020 και να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές για φιλική προς τη βιοποικιλότητα δενδροφύτευση, αποφεύγοντας την ακατάλληλη δάσωση ευπαθών ενδιαιτημάτων, όπως οι τυρφώνες και οι υγρότοποι, και δίνοντας προτεραιότητα ει δυνατόν στα αυτόχθονα είδη δέντρων και σε ποικιλίες, οικοτύπους και πηγές προέλευσης που συνεκτιμούν την ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια συμμετοχής είναι διαθέσιμα εδώ.

Το κάλεσμα «Δέντρα για τη ζωή» ενθαρρύνει κάθε συμμετέχοντα ―και ιδίως τα μέλη της ΕτΠ― να φυτέψει ένα δέντρο στην περιφέρεια, την πόλη ή το χωριό του, κατά προτίμηση στις 30 Μαΐου 2022 και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 5 Ιουνίου 2022, κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ 2022, και να μοιραστεί μια φωτογραφία για τη δημοσιοποίηση κάθε υλοποιούμενης δέσμευσης και για την προώθησή της ως συμβολή στην αναδάσωση της Ευρώπης.

Η ΕτΠ θα προωθήσει και θα προβάλει όλες τις κοινοποιηθείσες δεσμεύσεις, ενισχύοντας το μήνυμα πως η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση που χρειάζεται τοπικές λύσεις.

Οι συμβολές των δήμων και των περιφερειών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δέντρα για τη ζωή» θα συνυπολογίζονται άμεσα στη Δέσμευση για 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα και θα συντελούν στη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030.

Το κάλεσμα για την ανάληψη δράσης έπεται της εξαγγελίας του Απόστολου Τζιτζικώστα, Προέδρου της ΕτΠ, και του Virginijus Sinkevičius, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, σε κοινή επιστολή τους τον Οκτώβριο του 2021.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία «Δέντρα για τη Ζωή» αποτελεί ένα από τα 10 αιτήματα για δράση της εκστρατείας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» της ΕτΠ. Η εκστρατεία «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2020 με τη σύσταση ομάδας εργασίας και τη διαμόρφωση σειράς πρωτοβουλιών επικοινωνίας και συμμετοχής, που έχουν ως στόχο να τεθούν οι δήμοι κα οι περιφέρειες στον πυρήνα της μετάβασης της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα και να παρασχεθούν στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές εργαλεία από πρώτο χέρι για την κινητοποίησή τους και την επιτάχυνση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε κάθε τόπο.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, τα δάση είναι ουσιώδους σημασίας για την υγεία και την ευεξία του πλανήτη. Είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα και εξαιρετικά σημαντικά στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ άλλων οφελών, η φύτευση 3 δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων σε όλη την ΕΕ θα συμβάλει επίσης

  • στην ψύξη του αέρα από 2ºC έως 8ºC εάν φυτευτούν στρατηγικά σε αστικές περιοχές·
  • στην παροχή τροφής, όπως φρούτων, ξηρών καρπών και φύλλων· και
  • στην παροχή ενδιαιτημάτων και προστασίας σε φυτά και ζώα, ενισχύοντας την αστική βιοποικιλότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» της ΕτΠ στη διεύθυνση: greendeal@cor.europa.eu.

Κοινοποίηση :