Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Προς την COP25 και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ συμμετέχουν  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) προσβλέπει στη διάσκεψη κορυφής COP25 για το κλίμα στη Μαδρίτη ως ευκαιρία να αναγνωριστεί επισήμως ο καθοριστικός ρόλος των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στη στρατηγική κλιματική διακυβέρνηση και να εξασφαλιστεί η δέουσά τους συμμετοχή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Markku Markkula θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στη Μαδρίτη, μαζί με τους προέδρους της επιτροπής ENVE Cor Lamers (EPP/NL) και Jean-Noël Verfaillie (RE/FR). Τα μέλη της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της ΕτΠ υπογράμμισαν επίσης ότι το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Σε μια υψηλού επιπέδου συζήτηση με την Ευρωβουλεύτρια Marie Toussaint (FR, Πράσινοι/EFA), τον Janez Potočnik , συμπρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Πόρων των Ηνωμένων Εθνών και τον Diederik Samsom , νέο επικεφαλής του γραφείου του Επιτρόπου Frans Timmermans, τα μέλη της επιτροπής ENVE αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που πρότεινε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen θα πρέπει να εφαρμοστεί σε σύμπραξη με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Η ΕτΠ θα υιοθετήσει ψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στην επόμενη σύνοδο ολομέλειάς της στις 4-5 Δεκεμβρίου. Προσκάλεσε επίσης αντιπροσωπεία νέων εκλεγμένων πολιτικών από όλη την ΕΕ στις Βρυξέλλες προκειμένου να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το πώς μπορεί να επιταχυνθεί η δράση για το κλίμα σε τοπικό επίπεδο.

«Επιδοκιμάζουμε θερμά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που, για πρώτη φορά, θέτει την αειφορία στην καρδιά των πολιτικών της ΕΕ. Η Συμφωνία πρέπει να ακολουθεί τοποκεντρική προσέγγιση ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι περιφέρειές μας αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα εργαλεία, πόρους και χρηματοδότηση. Δεδομένων των αρμοδιοτήτων μας και της εγγύτητάς μας στους πολίτες, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση των πολιτικών της Πράσινης Συμφωνίας και στην πρακτική τους υλοποίηση προς όφελος του πλανήτη μας και των πολιτών μας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής ENVE Cor Lamers.

Η διάσκεψη κορυφής COP25, που μεταφέρθηκε από το Σαντιάγο της Χιλής στη Μαδρίτη, θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019. Η ΕτΠ θα εκπροσωπείται στη Μαδρίτη από τον Α΄ Αντιπρόεδρο Markku Markkula (EPP/FI), τον πρόεδρο της επιτροπής ENVE Cor Lamers (EPP/NL, Δήμαρχο Schiedam), τον αντιπρόεδρό της Jean-Noël Verfaillie (RE/FR, μέλος του συμβουλίου του Διαμερίσματος του Βορρά), την Benedetta Brighenti (PES/IT, μέλος του δημοτικού του συμβουλίου του Castelnuovo Rangone, τον Andries Gryffroy (EA/BE, μέλος του Φλαμανδικού κοινοβουλίου) και τον Tjisse Stelpstra (ECR/NL, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της επαρχίας Drenthe). Η αντιπροσωπεία ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE στις 21 Νοεμβρίου, όπου ο Jacob Werksman , επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για την UNFCCC COP25 στη Μαδρίτη, παρουσίασε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών της Συμφωνίας του Παρισιού.

Ο πρόεδρος της επιτροπής ENVE Cor Lamers δήλωσε: «Η κλιματική έκτακτη ανάγκη και η ανάγκη επείγουσας απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές έχουν καταστεί καθοριστικής σημασίας ζητήματα για την πολιτική ημερήσια διάταξη σε όλον τον κόσμο. Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα απαιτεί άμεση ανάληψη δράσης και ευρεία μετάβαση σε όλους τους τομείς προς ένα βιώσιμο, χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ενεργειακό σύστημα. Αυτό προϋποθέτει μια εντελώς νέα προσέγγιση. Οι ολοκληρωμένες λύσεις και η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν προαπαιτούμενο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιοποικιλότητας. Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν δεσμευτεί για την επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για παράδειγμα μέσω της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια».

Κατά τη διάρκεια ξεχωριστής τελετής που διεξήχθη στο πλαίσιο της συνεδρίασης της επιτροπής ENVE την Πέμπτη, η πορτογαλική πόλη Lousada αναδείχθηκε νικήτρια του Βραβείου Μετασχηματιστικής Δράσης για το 2019 . Η πρωτοβουλία της με τίτλο «Ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την αειφορία» επιλέχθηκε από κριτική επιτροπή ειδικών για το δυναμικό της να υλοποιήσει τον κοινωνικοπολιτισμικό, κοινωνικοοικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της κοινότητάς της. Το Ευρωπαϊκό βραβείο αειφορίας διοργανώνεται από το ICLEI, τη Χώρα των Βάσκων και το Δήμο Aalborg (Δανία) και υποστηρίζεται από την ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η επιτροπής ENVE συζήτησε επίσης σχετικά με το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα « Προς βιώσιμες συνοικίες και μικρές κοινότητες - Η περιβαλλοντική πολιτική κάτω του δημοτικού επιπέδου » (εισηγητής: Gaetano Armao , IT/EPP, Αντιπεριφερειάρχης και υπουργός Οικονομικών της Περιφέρειας Σικελίας), το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα και θα τεθεί σε ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι πολιτικές δηλώσεις της ΕτΠ για την COP25 βασίζονται στις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις του 2019:

Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία , με εισηγητή τον Michele Emiliano (IT/PES)·

Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030: συνέχεια που δόθηκε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στην οικολογική μετάβαση και στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή , με εισηγήτρια την Sirpa Hertell (FI/EPP)·

Υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού μέσω μιας καινοτόμου και βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο , με εισηγητή τον Witold Stępień (PL/EPP)·

Εφαρμογή της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια»: τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ως μέσο τοπικής και εδαφικής διαχείρισης του κλίματος και της ενεργού και παθητικής ενέργειας , με εισηγητή τον József Ribányi (HU/EPP)·

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διατομεακή συνεργασία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας , με εισηγήτρια την Kata Tüttő (HU/PES)·

Έξυπνες πόλεις: Νέες προκλήσεις για μια δίκαιη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Πώς μπορούν να υλοποιηθούν οι ΣΒΑ στην πράξη; , με εισηγητή τον Andries Gryffroy (BE/EA)·

Το Σύμφωνο των Δημάρχων μετά το 2020 , με εισηγήτρια την Benedetta Brighenti (IT/PES) - θα υιοθετηθεί στη σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου.

Οι πολιτικές δηλώσεις της γνωμοδότησης για την COP24 στο Κατοβίτσε , με εισηγητή τον Andrew Cooper (UK/EA), εξακολουθούν να ισχύουν, ιδίως μετά τα συμπεράσματα του Κατοβίτσε, όπου τα Μέρη καλούνταν να εξετάσουν το αποτέλεσμα, τις συνεισφορές και τα συμπεράσματα του Διαλόγου της Ταλανόα.

Η συνεδρίαση του Νοεμβρίου ήταν η τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής ENVE στο πλαίσιο της τρέχουσας θητείας της ΕτΠ. Διαβάστε την έκθεση για τη λήξη της θητείας της.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Tηλ. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :