Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινιάζει μια νέα ομάδα εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες θα σημάνουν την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με συγκεκριμένα έργα και άμεση χρηματοδότηση για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε σήμερα την ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση». Αποτελούμενη από 13 τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς εκπροσώπους, η ομάδα αυτή έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στον καθορισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολυάριθμων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Έφτασε η ώρα να επενδύσουμε από κοινού και να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια καθαρή, βιώσιμη και ανθρακικά ουδέτερη οικονομία. Μέσω της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ανάκαμψη και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, πρέπει να ενδυναμώσουμε και να χρηματοδοτήσουμε τους δήμους και τις περιφέρειες προκειμένου να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα και να ανακάμψουν από την κρίση της νόσου COVID-19. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της πρώτης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση». Η ομάδα εργασίας ξεκινά τις εργασίες της τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση σχετικά με νέο μηχανισμό ύψους 750 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη και ενίσχυσε τα σχετικά με το κλίμα στοιχεία του προτεινόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού ύψους 1,1 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Πλέον απαιτείται η έγκριση των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Juan Espadas (ES/PES) , Δήμαρχος Σεβίλλης και πρόεδρος της ομάδας εργασίας, δήλωσε: «Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σοβαρή ύφεση των τελευταίων δεκαετιών, ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η κλιματική πρόκληση δεν έχει εξαλειφθεί. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί το καλύτερο εργαλείο που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα και τις δύο κρίσεις. Αποτελεί ευκαιρία για να επενδύσουμε σε καθαρές δημόσιες συγκοινωνίες, ανανεώσιμη ενέργεια, προσιτή μονωμένη στέγη, βιώσιμη γεωργία, αλλά και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Αποτελεί μια θετική επανάσταση, που όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε χωρίς την πλήρη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών ούτε χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. Ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας, θέλω να εξασφαλίσω ότι τα αιτήματά μας θα ακουστούν δυνατά και καθαρά».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση σχετικά με την «πράσινη ανάκαμψη», η Ευρωβουλεύτρια Aurore Lalucq (FR/S&D) , συμπρόεδρος της διακομματικής ομάδας «Πράσινη Νέα Συμφωνία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε: « Η Πράσινη Συμφωνία πριν από την κρίση της νόσου COVID-19 δεν μπορεί να είναι η ίδια και μετά την κρίση. Σήμερα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη φιλοδοξία, υψηλότερο προϋπολογισμό της ΕΕ και περισσότερες επενδύσεις. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη λύση στην οικονομική κρίση, αλλά και την ευκαιρία εφαρμογής ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει την περιβαλλοντική και την κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να επιδείξουμε φαντασία, ρεαλισμό και ευελιξία για να προσαρμόσουμε μακροοικονομικές αποφάσεις στις επιμέρους περιοχές μέσω της διεξαγωγής ευρέος κοινωνικού διαλόγου.  Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί το σωστό μέσο υλοποίησης μιας φιλόδοξης πολιτικής απασχόλησης και εξασφάλισης αξιοπρεπούς εργασίας και αξιοπρεπούς αμοιβής σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Για να πετύχουμε, πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους σχετικούς παράγοντες στο εθνικό, αλλά και στο ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο ο διάλογος μεταξύ της διακομματικής ομάδας «Πράσινη Νέα Συμφωνία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι ουσιαστικής σημασίας, ακριβώς όπως και ο διάλογος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των τοπικών αρχών».

Απευθυνόμενος στα μέλη της ομάδας εργασίας, ο Diederik Samsom , επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του Επιτρόπου Frans Timmermans, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε: « Είμαστε προσηλωμένοι στο να εξασφαλίσουμε ότι η Πράσινη Συμφωνία θα αποτελέσει πραγματικά τοπική δράση. Η κρίση της νόσου COVID-19 μας καλεί να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα, αλλά και να δώσουμε προτεραιότητα και να επιταχύνουμε την υλοποίηση των στοιχείων εκείνων της Πράσινης Συμφωνίας που συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη και την απασχόληση, όπως π.χ. το «κύμα ανακαίνισης», η κυκλική οικονομία και η ενίσχυση της οικολογικής διάστασης των πόλεων και των αστικών μας συγκοινωνιών. Καμία μετάβαση δεν θα επιτύχει αν δεν είναι γερά αγκυρωμένη στους ευρωπαϊκούς δήμους και περιφέρειες. Χρειάζεται να συνεργαστούμε για να προσφέρουμε αποτελέσματα στους Ευρωπαίους».

Σκοπός της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση» είναι να εξασφαλίσει ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η στρατηγική ανάκαμψης της ΕΕ θα μετουσιωθούν σε απτά έργα και άμεση χρηματοδότηση για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Η ομάδα εργασίας έχει τρεις συγκεκριμένους στόχους :

 • να συγκεντρώσει τις απόψεις των δήμων και των περιφερειών στην ΕτΠ σχετικά με τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να εξασφαλίσει ότι η φωνή τους θα ακουστεί·
 • να διευκολύνει τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου οι δήμοι και οι περιφέρειες να τεθούν στον πυρήνα των πολιτικών προώθησης της ανθρακικής ουδετερότητας·
 • να προβάλει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης σε τοπικό επίπεδο και να αναδείξει τα επιτεύγματα και τις βέλτιστες πρακτικές τους, ώστε να διευκολυνθεί η αναπαραγωγή τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι τρέχουσες προτεραιότητες της ομάδας εργασίας συμπεριλαμβάνουν τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα και το Σύμφωνο για το Κλίμα , το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης , μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη , τις πολιτικές για καθαρό αέρα και νερό , το υδρογόνο , το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, την βιοποικιλότητα και τα δάση .

Η ομάδα εργασίας περιλαμβάνει 13 μέλη από το σύνολο των έξι επιτροπών και των έξι πολιτικών ομάδων της ΕτΠ, πράγμα που την καθιστά πραγματικά οριζόντια και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβουλία.

 • Juan Espadas (ES/PES), δήμαρχος Σεβίλλης (Πρόεδρος)
 • Roby Biwer (LU/PES), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Bettembourg
 • Manuela Bora (IT/PES), περιφερειακή σύμβουλος και υπουργός της περιφέρειας Marche (η οποία στη σημερινή συνεδρίαση αντικαταστάθηκε από την Donatella Porzi (IT/PES), περιφερειακή σύμβουλο της Umbria)
 • Isabelle Boudineau (FR/PES), αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine
 • Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), δήμαρχος Autun (διαμέρισμα Saône-et-Loire)
 • József Kóbor (HU/EA), μέλος της τοπικής αρχής του Pécs
 • Markku Markkula (FI/EPP), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Espoo
 • Michael Murphy (IE/EPP), μέλος του κομητειακού συμβουλίου του Tipperary
 • Ricardo Rio (PT/EPP), δήμαρχος Braga
 • Jeannette Baljeu (NL/ALDE), μέλος του επαρχιακού συμβουλίου της Νότιας Ολλανδίας
 • Mirja Vehkaperä (FI/Renew Europe), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Oulu
 • Bernd Voß (DE/Πράσινοι), μέλος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν
 • Hanna Zdanowska (PL/EPP), δήμαρχος Łodź

Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει τακτικά και θα τροφοδοτεί με στοιχεία τις συνόδους ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ξεκινώντας από την επόμενη σύνοδο ολομέλειας της 1ης και 2ας Ιουλίου με συζήτηση με θέμα «Δήμοι και περιφέρειες για την πράσινη ανάκαμψη» , με τη συμμετοχή του Ευρωβουλευτή και προέδρου της επιτροπής ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pascal Canfin . Θα διεξαχθούν δύο ακόμη συζητήσεις: μία σχετικά με το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), υπό το φως της ανάκαμψης από την κρίση της νόσου COVID-19, με τον Επίτροπο Johannes Hahn και μία σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19, με τον Επίτροπο Thierry Breton .

Ιστορικό:

Πατήστε εδώ για να περιηγηθείτε στην νέα διαδικτυακή πύλη «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση»

Διαβάστε εδώ το ψήφισμα για την Πράσινη Συμφωνία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι εισηγητές της Πράσινης Συμφωνίας στο προσκήνιο: μπορείτε τώρα να διαβάσετε την νέα σειρά συνεντεύξεών μας εδώ .

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τον οδικό χάρτη για να καταστεί βιώσιμη η οικονομία της ΕΕ. Περιλαμβάνει μια νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και σειρά νομοθετικών μέτρων, δράσεων πολιτικής και μηχανισμών χρηματοδότησης. Ο στόχος της είναι τριπλός: μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, αποσύνδεση της ανάπτυξης από την χρήση πόρων, κανένας άνθρωπος και καμία περιφέρεια στο περιθώριο ( Ευρωπαϊκή Επιτροπή ). Το πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 • Βιώσιμη ενέργεια
 • Κυκλική οικονομία
 • Καθαρές μεταφορές
 • Φύση & βιοποικιλότητα
 • Τρόφιμα & γεωργία
 • Πράσινη χρηματοδότηση

Επικοινωνία:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023