Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το σύμφωνο για το κλίμα: μαζί στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα  

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καλούνται να συμμετάσχουν στο νέο δίκτυο της ΕΕ για το κλίμα ως πρέσβεις της ΕτΠ στο σύμφωνο για το κλίμα .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε επίσημα το σύμφωνο για το κλίμα , μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ, με την οποία ιδιώτες, κοινότητες και οργανώσεις καλούνται να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Ως η συνέλευση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δεσμεύεται να συμβάλει ενεργά στο σύμφωνο για το κλίμα, ξεκινώντας από την προώθηση των στόχων του και την ενίσχυση της συμμετοχής, ιδίως μέσω των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σύμφωνο για το κλίμα είναι μια συμμετοχική πλατφόρμα για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Το σύμφωνο για το κλίμα δρομολογήθηκε σήμερα υπό την αιγίδα του κ. Frans Timmermans , Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Κατά την έναρξη της συνεδρίας, ο κ. Timmermans δήλωσε: « Ευτυχώς, αναμένεται ένα εμβόλιο που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την πανδημία COVID-19. Όμως, για τις κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας, δεν υπάρχει εμβόλιο. Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα θα φέρει σε επαφή όλους όσοι επιθυμούν να αναλάβουν δράση για τον πλανήτη μας. Με το σύμφωνο θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους Ευρωπαίους να αναλάβουν δράση στην καθημερινή τους ζωή και να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση και να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλον. Ο καθένας μας μπορεί να αναλάβει δράση και όλοι μαζί είμαστε σε θέση να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Το σύμφωνο για το κλίμα θα προσφέρει σε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα έναν χώρο για να έρθουν σε επαφή, να αναπτύξουν συλλογικά και να εφαρμόσουν κλιματικές λύσεις, μεγάλες και μικρές. Οι δύο κύριοι στόχοι του είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η υποστήριξη της δράσης για το κλίμα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Κατά την επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση, ο Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , δήμαρχος Βαρσοβίας και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα , ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, οι πόλεις πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα. Όχι μόνο επειδή οι πόλεις είναι πολύ σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας και ευθύνονται για περίπου 70 έως 80% των παγκόσμιων εκπομπών, αλλά και επειδή οι πολίτες συμμετέχουν στη δράση για το κλίμα σε επίπεδο πόλης. Αισθανόμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις εκπομπές και θέλουμε να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στη δράση για το κλίμα. Το σύμφωνο για το κλίμα αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού κινήματος που θα στηρίζει, θα ενθαρρύνει και θα αναγνωρίζει τα ατομικά επιτεύγματα υπέρ του κλίματος. Παράλληλα με πανευρωπαϊκά έργα που επιταχύνουν τη δράση για το κλίμα σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την Πράσινη Συμφωνία χωρίς τους πολίτες και το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης».

Ορισμένοι απτοί τρόποι συμμετοχής στο σύμφωνο για το κλίμα είναι οι εξής:

Με στόχο την υποστήριξη του δικτύου των πρέσβεων του συμφώνου για το κλίμα, η ΕτΠ απηύθυνε πρόσκληση προς τα μέλη της για να γίνουν Πρέσβεις της ΕτΠ στο σύμφωνο για το κλίμα . Με τον τρόπο αυτό, θα προωθήσουν ενεργά τις διάφορες πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας στις περιφέρειες και τους δήμους τους μέσω πολιτικών δραστηριοτήτων και βέλτιστων πρακτικών και θα παρέχουν τακτική ενημέρωση σχετικά με την επιτόπια αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ. Οι πρέσβεις της ΕτΠ στο σύμφωνο για το κλίμα θα αποτελέσουν συνιστώσα του ευρύτερου δικτύου που εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω του σχεδίου της ΕτΠ υπέρ του συμφώνου για το κλίμα (CoR 4 Climate Pact project), η ΕτΠ θα στηρίξει επίσης τους πρέσβεις της ΕτΠ στο σύμφωνο για το κλίμα προκειμένου να διοργανώνουν τοπικές εκδηλώσεις για το κλίμα οι οποίες θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα σε τοπικό επίπεδο.

Ο δήμαρχος Βαρσοβίας Rafał Trzaskowski (PL/EPP) είναι ένας από τους πρώτους πρέσβεις της ΕτΠ στο Σύμφωνο για το κλίμα .

Η φάση εκκίνησης του συμφώνου για το κλίμα θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις στους ακόλουθους τομείς: « Χώροι πρασίνου », « Πράσινες μεταφορές », « Πράσινα κτίρια» » και « Πράσινες δεξιότητες ». Το σύμφωνο για το κλίμα αναμένεται να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου και σε άλλους τομείς, όπως η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, η ποιότητα του εδάφους, η υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, οι ωκεανοί και οι αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Η εντολή για το σύμφωνο για το κλίμα είναι ανοιχτή και το πεδίο εφαρμογής του θα εξελιχθεί με βάση τις ιδέες και τις συνεισφορές των ιδιωτών και των οργανώσεων που συμμετέχουν σε αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Το σύμφωνο για το κλίμα» στις 9 Δεκεμβρίου 2020.

Γενικές πληροφορίες

  • Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της ΕτΠ που επιθυμούν να γίνουν πρέσβεις της ΕτΠ στο σύμφωνο για το κλίμα, μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες εδώ (προθεσμία 31 Ιανουαρίου 2021).

  • Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του συμφώνου για το κλίμα εδώ .

  • Ανακαλύψτε τον διαδικτυακό χάρτη της ΕτΠ με 200 βέλτιστες πρακτικές που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη την Πράσινη Συμφωνία σε τοπικό επίπεδο.

Επικοινωνία

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022