Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Tanya Hristova στη θέση της πρόεδρου της επιτροπής SEDEC  

Η κ. Tanya Hristova (BG/EPP), δήμαρχος Γκάμπροβο, εξελέγη σήμερα νέα πρόεδρος της επιτροπής SEDEC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), της συνέλευσης των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ. Η επιτροπή SEDEC είναι μία από τις έξι θεματικές επιτροπές της ΕτΠ και εστιάζει τις δραστηριότητές της στην κοινωνική πολιτική, την απασχόληση, την έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Η κ. Hristova, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών από το 2012, παίρνει τη σκυτάλη από τον κ. José Ignacio Ceniceros, πρώην πρόεδρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Λα Ριόχα (Ισπανία).

Η κ. Hristova, γεννηθείσα το 1971, είναι δήμαρχος Γκάμπροβο από το 2011 και ηγείται της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ. Έχει επίσης εργαστεί ως επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του υπουργού Κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βουλγαρίας από το 2010 έως το 2011. Η κ. Hristova είναι το πρώτο μέλος από τη Βουλγαρία που εκλέγεται σε ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

«Η επιτροπή SEDEC είναι επιφορτισμένη με την καθοδήγηση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σε πολλούς σημαντικούς τομείς που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η εδραίωση της κοινωνικής προόδου σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους, η καταπολέμηση της αποδημίας επιστημόνων και της έλλειψης δεξιοτήτων, καθώς και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και του χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Εμείς, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες, μπορούμε να χαράξουμε την πορεία προς το μέλλον! Η πόλη μου, το Γκάμπροβο, αποτελεί καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ψηφιοποίηση και η καινοτομία μπορούν να βελτιώσουν τόσο την παραγωγικότητα όσο και τα πρότυπα διαβίωσης», δήλωσε η κ. Hristova.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της κ. Hristova, τα μέλη της επιτροπής SEDEC συζήτησαν σχετικά με τα ζητήματα ρυθμιστικού και τοπικού χαρακτήρα όσον αφορά την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, τα οποία αποτελούν το θέμα σχεδίου γνωμοδότησης που καταρτίστηκε από τον κ. Δημήτριο Μπίρμπα (EL/PES), δημοτικό σύμβουλο Αιγάλεω. Στη γνωμοδότηση ζητείται να χαραχθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες όσο και για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών, όπως η ψευδής αυτοαπασχόληση.

«Η ρύθμιση της εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ της παραδοσιακής οικονομίας και της οικονομίας των ψηφιακών πλατφορμών και θα καταπολεμήσει το κοινωνικό ντάμπινγκ», βεβαιώνει ο κ. Μπίρμπας στη γνωμοδότησή του που θα υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Δεκέμβριο.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Tηλ. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023